Katus.eu jaoks on oluline teie privaatsus ning turvalisus.

Meie kodulehte külastades kogume me infot teie ning teie internetikasutuse kohta - me soovime paremini mõista teie valikuid ja eelistusi ning arendada vastavalt meie poolt pakutavaid teenuseid. Enamus kogutavast informatsioonist on anonüümne ning see salvestatakse automaatselt teie külastuse käigus.

Me kogume järgmiseid andmeid:
  • asukoht;
  • demograafilised andmed (sugu & vanus - NB: need andmed saadakse Google’st juhul kui külastate meie kodulehte samal ajal kui olete sisse logitud oma Google kontole);
  • meie kodulehe alajaotuste külastamine;
  • meie kodulehe külastuse kestvus;
  • meie kodulehe vormide ning nuppude kasutamine.

Kui te otsustate meiega ühendust võtta kodulehel oleva vormi kaudu, salvestatakse vastav informatsioon (nimi, e-maili aadress, kliendisuhte tüüp), et me saaksime teiega ühendust võtta.

Kogutud informatsiooni ning isikuandmeid, mida te meiega jagate käsitletakse konfidentsiaalse infona, mida ei edastata ilma teie nõusolekuta kolmandatele osapooltele.

Küpsised
Katus.eu kodulehte külastades salvestatakse teie arvutisse järgmised küpsised, mis täidavad eelpool kirjeldatud funktsioone:

Google Analytics
Anonüümne küpsis, mis kogub statistikat teie sirvimiskäitumise kohta meie kodulehe külastamisel. See on kõige olulisem küpsis, mis annab meile vajalikud andmed, et saaksime eesmärgipäraselt tegutseda.

Kodulehe funktsionaalsed küpsised
Kogum anonüümseid küpsiseid, mille salvestamine on vajalik kodulehe teabe kuvamiseks ning nõuetekohaseks käitamiseks.

Facebook Pixel
Kui te olete Facebook’i kasutaja ning kui te olete meie kodulehe külastamise hetkel Facebook’i sisse logitud, siis annab see küpsis Facebook’ile teada, et te külastasite meie kodulehte. NB: küpsis ei avalda meile teie andmeid, meje jaoks jääte te anonüümseks külastajaks. Lisaks võimaldab Facebook Pixel meil jõuda teieni Facebook’i reklaamide kaudu (taaskord – te võite näha meie reklaame, kuid me ei tea, kes te olete – Facebook hoolitseb ise selle eest, et jõuaksime teieni). Rohkem infot antud küpsise kohta: https://www.facebook.com/about/basics/advertising/from-businesses-and-organizations#1

Otsepostitus e-mailile ning teised turunduskanalid
Need küpsised salvestatakse ainult juhul, kui kasutate meie kodulehel olevaid vorme.

E-maili nimekirjad
Me suhtleme inimestega e-maili teel edastatavate ülekannete kaudu, mis võimaldab meil jagada huvipakkuvat infot samaaegselt paljudele inimestele (e-mailide saatmine ühekaupa ei oleks mõeldav). Seetõttu lisatakse teie e-maili aadress meie nimekirja kohe, kui olete meile selle avaldanud.
Nimekirjast on võimalik lahkuda igal hetkel; vastav link on toodud iga meiepoolt saadetava e-maili lõpus.

Teie nõusolek
Valides esimesel kodulehe külastamisel avanevast hüpikmenüüst „Nõustun“, kinnitate, et olete sellel lehel öeldust aru saanud ning nõustute sellega. Te peate nõustuma nende tingimustega, et saaksime oma kodulehe kaudu teenust pakkuda. Kui te ei nõustu nende tingimustega, siis palun ärge klõpsake nupul „Nõustun“ ning lahkuge koheselt meie kodulehelt.