Elementmajal on hoone seinad, laed, vahelaed ja katuslaed, samuti terrassid tehases valmistatud tasapinnalistest elementidest, mis pannakse eramu, aga ka väiksema korterelamu puhul ehitusplatsil 3 päeva kuni nädala jooksul kraana ja töömeeste abiga kokku. Lisades aknad ja välisuksed on nädalaga võimalik nn „kinnine soe karp“ valmis saada. Aknad installeeritakse tavaliselt turvalisuse kaalutlustel siiski kohapeal, kuid mõningatel juhtudel on ka need juba tehases seinaelementidele külge pandud. Elementmaja võib kutsuda ka paneelmajaks, erinevus betoonelementmajaga võrreldes on lihtsalt erinev materjal.
Sõltuvalt välisviimistluse majatüübist saab sellise lahendusega välisseinad ehitusplatsile transportida koos või suure enamiku välisviimistlusega (värvitud laudis on juba elementidele peale löödud).


Moodulmajad on tehasemaja viimane sõna. Need on majad, mis on kokku pandud ruumilistest moodulitest. Sisuliselt võib seda ette kujutada ruumilise tetrisena, risttahukad või kingakarbid tõstetakse üksteise peale, kinnitatakse ja ühendatakse tehnosüsteemidega. Üle 90% selliste majade sise- ja välisviimistlusest on tehasest välja sõites valmis. Moodulmajad on populaarsed eeskätt põhjamaades, kus tööjõud on kallis, moodulmaja kiire installatsioon ehitusplatsil on võit nii ajas kui ka rahas. Kuigi moodulid pakuvad kiiret paigaldust, on neist ehitades siiski mõned agad...