Mis on maja projekteerimisel aluseks arhitektile?
Elamu projekteerimise aluseks on kliendi soovid ning kohaliku omavalitsuse poolt detailplaneering või selle puudumisel projekteerimistingimused. Need dokumendid määravad ära hoone maksimaalse ehitusaluse pindala, kõrguse, katuse kalded, asetuse krundil ja muud parameetrid.