Elementmaja eelisteks on:
 • Kiire paigaldus
 • konstruktsioonide garanteeritult kõrge kvaliteet
 • kohapeal maja kokku panev tööjõud ei pea olema nii kogenud kui maja „nullist“ ehitades
 • ehitusprahti tekib oluliselt vähem kui ehitades traditsioonilisel viisil kohapeal
 • tekib vähem võimalusi ehitusvigadeks ja -viivitusteks
 • moodulmajaga võrreldes on rohkem valikuid arhitektuursete otsuste juures
 • moodulmajaga võrreldes on transport odavam.
Elementmaja puudusteks on:
 • elementmaja nõuab hoolikat ja aeganõudvat planeerimist
 • nõuab väga detailset insenertehnilist projekti, mis on kallim ja aeganõudvam

 • vähem on võimalusi kohapeal kiireid muudatusi ellu viia kui traditsioonilisel viisil ehitades

 • kohapeal tehtavate sisetööde hulk on suurem kui moodulmaja puhul.