Millised projektid pean ma enne maja ehitust tellima?
Elementidest koostatava tüüpmaja projekt koosneb seitsmest osast;
  • arhitektuurne projekt
  • konstruktiivne projekt
  • vee ja kanali projekt
  • ventilatsiooni projekt
  • kütte projekt
  • elektri projekt
  • nõrkvoolu projekt
Lisaks soovitame tungivalt kaaluda maastikuarhitektuurse projekti ning sisekujundusprojekti tellimist.

Igaüht neist projektidest võib jaotada standardi järgi eelprojektiks, põhiprojektiks, tööprojektiks ning tootejoonisteks, kuid praktikas on siin välja kujunenud oma mõistlik tava, nii et eramu puhul kõiki neid projekte osi eraldi tellida ei ole vaja.

Arhitektuurses projektis on esimene projekti osa eskiisprojekt, mis on sisuliselt tellija ja arhitekti vaheline kokkulepe hoone funktsionaalsuse ja välimuse osas. Sellele järgneb eelprojekt, kus on täpsustatud juba konstruktsioonide tüübid ning tehnoseadmete põhimõttelised lahendused, valmis projekteeritud eluruumid ja nähtud ette ruumid ka tehnoseadmete projekteerimiseks. Selles projekti staadiumis taotletakse juba ka ehitusluba.