Millised projekti osad pean ma tellima arhitektilt?
Tehases toodetud tüüpmaja projekteerides teeb arhitekt reeglina eskiisprojekti ning eelprojekti, millele on lisatud avatäidete spetsifikatsioon. Ehitusloa saamiseks on reeglina vajalik esitada ka välisvõrkude koondplaan (koostab eriosade insener) ja krundi planeerimiseks vertikaalplaneeringu lahendus ning maastikuarhitektuurne projekt.

Ehitusluba taotletakse eelprojekti alusel.

Maja konstruktiivne osa ja sõlmed lahendatakse tootejooniste staadiumis. Need tellib tavapäraselt tehasemaja tootja, kooskõlastades sõlmede lahendused maja arhitektiga.

Vee, kanalisatsiooni, ventilatsiooni, kütte, elektri ja nõrkvoolu projektid võib tellida klient ise või tellib need tehasemaja tootja.

Sõltuvalt krundi reljeefist ja asukohast on eelprojekti staadiumis vahel vajalik tellida ka krundi vertikaalplaneering (põhiprojekti staadiumis) ning välisvõrkude projektid (põhiprojekti staadiumis).