Millised ehitusload on vaja võtta maja projekteerides?
Eraldi ehitusload on vaja võtta elementmaja ehitamiseks ning tehnovõrkude välistrasside ehitamiseks. Eramu ehitusloa riigilõiv on hetkel 150€, ning see tuleb enne ehitusloa registrisse esitamist kohalikule omavalitsusele ära maksta.