Kuidas ja mille alusel koostatakse tehnovõrkude projekt?
Tehnovõrkude projekteerimisel on aluseks võrguvaldajate tehnilised tingimused. Tehnilised tingimused taotleb klient, projekti juht või tehnovõrku projekteeriv insener. Näiteks elektrivõrguga liitumisel on aluseks Elering AS tüüptingimused.