Kui kaua võtab aega ehitusloa taotlemine ja menetlemine?
Ehitusloa taotlemiseks on kõigepealt vaja projekteerida ehitusprojekt, ning seda esmalt eskiisprojektina ning seejärel eelprojektina. Ehituluba taotletakse eelprojekti staadiumis.

Ehitusluba taotletakse läbi Ehitisregistri, ning selle menetlus võtab minimaalselt 30 päeva, aga sõltuvalt täpsest lahendusest ja omavalitsusest tavapraktikas pigem 1,5-3 kuud