Kes teeb majale energiamärgise?
Energiamärgise koostab insener, kel on vastav litsents. Energiamärgise koostamine võtab aega 1-2 päeva, aga sõltuvalt koostaja töökoormusest ja järjekordadest, praktikas pigem 1-3 nädalat.

Energiamärgis sisestatakse Ehitisregistri süsteemi, ning arhitekt seostab maja ehitusprojekti dokumentatsiooni üles laadides energiamärgise ehitusprojektiga, nii et kohaliku omavalitsuse ametnikud näevad terviklikku dokumentatsiooni.