Kellega pean ma maja projekteerides projektid kooskõlastama?
Arhitektuurne eelprojekt kooskõlastatakse kohaliku omavalitsuse ning Päästeametiga. Tehnovõrkude välisvõrkude projekt kooskõlastatakse tehnovõrkude valdajate ning kohaliku omavalitsusega. Tavapäraselt kuulub kooskõlastuste ja ehituslubade võtmine vastava projekti osa koostanud spetsialisti pädevusse.

Arhitektuurse projekti kooskõlastuste eest omavalitsuse ning Päästeametiga hoolitseb arhitekt ning välisvõrkude projektid kooskõlastab nende koostaja, aga see sõltub ka konkreetsetest kokkulepetest ning võib mõnevõrra erineda.

Tehnovõrkude valdajad on tavaliselt Elering AS, kohalik kaugkütte pakkuja, näiteks Utilitas või Fortum ja kohalik veeettevõte.